God in Scotland

We watched the BBC: three episodes about a pilgrimage, undertaken by celebrities of many faiths and none. They walked and travelled from Saint Columba’s Irish place of birth to his Scottish monastery on Iona, following many paths and errands. The Road to the Scottish Isles really is a nice BBC quality piece of work, still […]

Over God spreken

‘Het probleem van de kerk is niet de krimp, maar dat wij niet over God durven spreken.’ Dat schreef ds. Arjen Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond, een poosje geleden. Ook al zullen hij en ik waarschijnlijk nogal verschillend spreken, ik ben het roerend met hem eens. Natuurlijk wordt er elke dag een heleboel over […]