Contact & colofon

coat-of-arms_150
Familiewapen Graßhof (Duits, 19e-20e eeuw)

Welgemeende reacties zijn welkom. Stuur mij gewoon een ouderwetse email. Ook nog steeds bereikbaar via Telegram, maar ik ga overstappen naar Signal dat strikt gefocust is op privacy en veiligheid. Telegram blijft op zich veilig, maar het platform wordt nu wel erg druk misbruikt voor criminele en erg foute politieke doeleinden. Als je Signal installeert en ik zit in je adresboek, dan vind je me vanzelf. Ook beschikbaar als desktop-applicatie.

Nieuwe berichten op mijn website kunnen gevolgd worden met een RSS-feed. URL: http://www.marnel.net/feed/ De familie Grashoff komt oorspronkelijk uit Duitsland: uit Quedlinburg, de stad van koning Hendrik de Vogelaar, om precies te zijn. Vandaar dat schattige Duitse familiewapen (waarvan ik niet weet of wij dat ook mogen voeren). Rond 1746 (oeps!) kwam Johann Joachim Siegfried Grashof, een leerlooier, naar Rotterdam. En van hem stammen de Nederlandse Grashoven af. Hij noemde zich verder Frederik en schreef zijn naam met een dubbele ‘ff’.

Well-intended comments are most welcome. Just send me an old-fashioned email. You can still reach me through Telegram, but I am migrating to Signal, which is strictly focused on privacy and security. Telegram is still safe, but the platform gets far too much abuse by criminals and very bad politicians. If you install Signal on your smartphone, and I am in your contacts list, you will find me automagically. Also available as desktop client.

New posts on my website can be tracked using an RSS feed. URL: http://www.marnel.net/feed/ The Grashoff family originates from Germany: from Quedlinburg, king Henry the Fowler’s town, to be precise. Hence our cute German coat of arms (which perhaps we may legally use in Germany, but not in Scotland, as the Lord Lyon once explained to me at an Aberdeen dinner table). Around 1746 (oops!) Johann Joachim Siegfried, a tanner, made the long journey to Rotterdam. Ever since he called himself Frederik Grashoff and all Dutch Grashoff’s are his offspring.

Twitter, Facebook en LinkedIn accounts heb ik inmiddels opgeheven. Behalve het plezier en gemak van de uitgebreide communicatie brengen ze ook een hoop digitale ruis en onrust binnen. Bovendien wil ik niet langer mijn privacy zomaar weggeven aan het onbegrensde winstbejag van Amerikaanse bedrijven. Nog afgezien van andere stiekem meekijkende instanties. Die redden zich toch wel.

Meanwhile I have deleted my Twitter, Facebook and LinkedIn accounts. Apart from the extended fun and means of communication they do produce a lot of noise. And I prefer not to hand out all of my privacy to American for-huge-profit companies just like that. Leave aside to other peeping officials. I assume they will find their work-around if and when they deem useful.

Colofon

Deze website is zelfgebouwd. WordPress installeerde ik in de cloud op mijn eigen VPS, gehost bij TransIP. De VPS draait op Ubuntu Server. Ik gebruik zoveel mogelijk open bestandsformaten: PNG voor afbeeldingen, OGG voor geluid of video, OpenDocument voor office-documenten (ODT, ODS, ODP) en uiteraard Adobe’s PDF-formaat voor documenten met een vaste opmaak. De foto in de header is genomen naast het enorme datacentrum van Google op de Eemshaven, in maart 2021. De schapen waren minstens zo nieuwsgierig naar wat ik deed als hun digitale buren… Het thema verander ik heel soms. Sinds zomer 2021 is dat Simone van Carolina Nymark. Diverse plugins vergroten de mogelijkheden van WordPress en maken het gebruik ervan gemakkelijker. Tot slot: qua internettoegang word ik verwend door de lokale kabelaar SKV, die in gestaag tempo zijn netwerk verglaast en actuele snelheden biedt tot 600 Mbit, up- & download. Dat kan niet iedere Amsterdammer krijgen…

This website is self-built. I installed WordPress in the cloud on my own VPS, hosted by TransIP and running on Ubuntu Server. I try to use as much open standard formats as possible: PNG for images, OGG for audio or video files, OpenDocument for office documents (ODT, ODS, ODP), and of course Adobe’s indispensable PDF format for documents with a set lay-out. The header picture was taken near Google’s huge datacentre at the Eemshaven, March 2021. The sheep were at least as curious for my doings as are their digital neighbours… I rarely change the website’s theme. Since Summer 2021 it is Simone van Carolina Nymark. Various plugins extend WordPress’s features and simplify its use. Finally: on the part of internet access I feel pampered by my local provider SKV, who is steadily rolling out fibre optics and is offering actual speeds up to 600 Mbit, upload & download. Not available to just any Glaswegian…

© 2015-2022 Marien Grashoff

Creative Commons-Licentie

De inhoud van deze website is beschikbaar volgens een Creative Commons CC BY-ND 4.0-licentie.

The contents of this website are available under a Creative Commons CC BY-ND 4.0 license.