Broddelwerk

Keurig democratisch, maar met het minimale verschil van twee stemmen, besloot de generale synode van de PKN dat HBO-opgeleide kerkelijk werkers gelijkwaardig zijn aan universitair geschoolde predikanten. Zijn ze immers niet allebei evenzeer betrokken op de missio Dei – ‘gezonden door God’ – die de synode eerder al koos als ’theologisch uitgangspunt’? Ach ja, wie […]

Oranje boven?

Het WK voetbal breekt weer los. Voorafgegaan door hevige discussies over hoe Qatar dat heeft binnengehaald en opgezet. Steekpenningen bij de FIFA, waarschijnlijk meer dan 6.000 dodelijke ongelukken bij de bouw van stadions en schrijnende betalingsachterstanden voor duizenden die het het slavenwerk wel overleefden. Hevige discussie dus.

God in Scotland

We watched the BBC: three episodes about a pilgrimage, undertaken by celebrities of many faiths and none. They walked and travelled from Saint Columba’s Irish place of birth to his Scottish monastery on Iona, following many paths and errands. The Road to the Scottish Isles really is a nice BBC quality piece of work, still […]

De Almachtige?

In tijden van oorlog komt als vanzelf de vraag: ‘Waarom laat God dit toe?’ Daarachter schuilt een godsbeeld waarin God ‘almachtige’ is in de betekenis van ‘alleskunner’. Een God dus die te allen tijde aan alle touwtjes trekt – en in het geval van oorlog doet hij dat volgens ons toch precies aan de verkeerde. […]