Lijdenstijd

Dit schrijf ik drie dagen na Aswoensdag. Op de kalender van de kerk zijn daarmee de veertig dagen van de lijdenstijd weer begonnen. Dat woord ‘lijdenstijd’ heb ik altijd vermeden, maar nu gebruik ik het bewust. Want zoals al vele eeuwen lang geldt: de tijden veranderen, en wij met hen. En juist in de huidige […]

Nogmaals Amalek

Anderhalve maand geleden schreef ik over Amalek. Daar haalde ik een chassidische uitleg erbij: Amalek, als historisch volk en als archetype, is de belichaming van ‘grondeloze, irrationele onverschilligheid’. Het is het cynische ‘Nou èn?’ waarmee zonder reden en zonder rede de waarheid wordt genegeerd. Daartegen heeft de rede geen weerwoord. Dàt is de aartsvijand die […]

Kerstgedachte

Deze Kerst kunnen wij gewoon doen wat een mens moet doen met Kerst: vieren. Dit jaar heb ik geen verplichtingen, geen druk om iets ‘origineels’ te doen, we mogen gewoon meevieren. Maar wat vieren we dan? De geboorte van Christus is het goede antwoord. Licht der wereld en licht in onze duisternis. Maar wat is […]

Amalek

Ik ben net met emeritaat en heb plechtig beloofd mij een heel jaar van kerkewerk te onthouden. Een echt sabbatsjaar dus, want sjabbat betekent ‘ophouden met’. Maar stel dat ik nu toch zou moeten preken, waarover zou ik het dan willen hebben? Er gebeurt zoveel tegelijk: in Israël en Gaza, met extreemrechts overal in Europa, […]

Woorden en daden

Wij wonen al ruim een decennium in de Groningse Veenkoloniën. Met plezier. We zijn net verhuisd naar de Drentse kant van de Semslinie. En we hadden net landelijke verkiezingen. Niet echt verrassend heeft hier de eenmanspartij van Geert zwaar gewonnen. Overal in de Veenkoloniën kreeg die rond 30% van de stemmen, met een uitschieter naar […]

De context

Iedereen heeft een mening over wat er in Israël, in Gaza of op de Westbank gebeurt. Niet weinigen vinden dat we de Palestijnse woede vooral ‘in context’ moet zien. Die context laat dan volgens hen zien dat Israël ‘disproportioneel’ reageert. Maar ik moet denken aan wat Golda Meïr, zelf uit Oekraïne gevlucht voor Russische pogroms, […]

Broddelwerk

Keurig democratisch, maar met het minimale verschil van twee stemmen, besloot de generale synode van de PKN dat HBO-opgeleide kerkelijk werkers gelijkwaardig zijn aan universitair geschoolde predikanten. Zijn ze immers niet allebei evenzeer betrokken op de missio Dei – ‘gezonden door God’ – die de synode eerder al koos als ’theologisch uitgangspunt’? Ach ja, wie […]