Niets

Niets

Eind vorig jaar overleden mijn ouders, kort na elkaar. Een paar maanden daarvoor zei mijn vader, toen al terminaal ziek, dat er volgens hem na dit leven ‘niets meer is’. Dat was opmerkelijk voor een man die zijn hele leven

Multimedia on Linux

To play CD’s, DVD’s, mediastreams, downloaded movies or anything like it, it is said to use VLC, de VideoLAN media player. Because ‘it will play anything you throw at it’. And it is also very much cross-platform. That is all

Display stress

Until now I am still with LinuxMint 17.3, based on Ubuntu 14.04 LTS (‘Trusty’). Although this platform will be supported until 2019, increasingly applications start to get stuck, since newer versions require a newer Ubuntu version. But… upgrading was a