Markus-passie

Het is weer de tijd voor de Matthäus-Passion. Hoewel er meer is dan alleen Matteüs. Ook het lijdensverhaal van Markus is door Johann Sebastian Bach op muziek gezet, maar helaas is dat werk verloren gegaan. Niet getreurd, er zijn reconstructies van gemaakt, er is een versie van Bachs tijdgenoot Reinhard Keiser, en er zijn moderne versies, ook in het Nederlands. Keuze genoeg. Maar hoe lezen we de Markus-passie in de kerkdienst?

Het staat toch in de bijbel?

Een opmerking die vroeger vaker, maar tegenwoordig wat minder, gemaakt kon worden is deze: ‘Het stáát toch in de bijbel!’ En daarmee moest de kous dan af zijn. Helaas, er zijn nogal wat plekken waar het nog niet zo duidelijk is wat nu precies de Griekse of Hebreeuwse tekst is. Bij elkaar zijn er ongeveer 5.800 oude handschriften van die grondteksten bewaard gebleven, waarvan het merendeel geen complete tekst bevat. En op vele plekken verschillen ze van mening. Lees er… Lees verderHet staat toch in de bijbel?