Display stress

Until now I am still with LinuxMint 17.3, based on Ubuntu 14.04 LTS (‘Trusty’). Although this platform will be supported until 2019, increasingly applications start to get stuck, since newer versions require a newer Ubuntu version. But… upgrading was a major problem. Whatever I tried, I could not get the screen resolutions for my dual […]

O, wacht… mijn wachtwoord…

De wereld is overvol van wachtwoorden, pincodes, inloggegevens, bsn-nummers, klantnummers en weet ik wat niet al. Ik droomde dat ik bij Sint Pieter kwam – en mijn pincode was vergeten… Ik moest natuurlijk eerst weer terug. Gelukkig zijn er handige en veilige hulpmiddelen om al die gegevens te bewaren en makkelijk toegankelijk te houden: wachtwoordbeheerders, […]

Sleep well

All Linux systems have a number of options built into their power management at kernel level. Unwary users – eg. like me – tend to neglect their meaning and use. But they are useful options though. Time to explain. Generally there are three options with varying levels of power saving: shutdown, hibernate and suspend. To […]